Mitä Rosenterapia on?

Rosen-metodi on Marion Rosenin (1914-2012) kehittämä kehoterapiamuoto, jossa jännittyneitä lihaksia käsitellään pehmeällä ja kuuntelevalla, mutta kuitenkin tuntuvalla tavalla. Tarkoituksena on että hoidettava tulee tietoiseksi jännityksistään.

Hoito lisää tietoisuutta käsittelemättömistä tunteista, vahingollisista asenteista ja uskomuksista.

Luopumalla turhista, tähän hetkeen kuulumattomista suojamuureista ja jännitystiloista, on mahdollisuus saada käyttöönsä niitä voimavaroja joiden ansiosta ihminen kykenee jälleen elämään täysipainoista, itsensä näköistä elämää.

Rosen-menetelmähoito sopii kaikille, jotka haluavat

  • rentoutua
  • purkaa stressiä tai väsymystä
  • parantaa unenlaatua
  • päästä eroon kehon jännityksistä ja kivuista
  • parantaa itsetuntemusta
  • lisätä esiintymisvarmuutta
  • saada enemmän voimavaroja
  • ilmaista itseään luontevasti ja vapaasti

Milloin Rosen-menetelmä ei sovi

Rosen-hoidot on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille ihmisille, jotka kykenevät ottamaan vastuun itsestään. Lapsille ei tehdä Rosen-hoitoja.
Hoitoa ei suositella ihmisille, jotka käyttävät vahvoja psyykelääkkeitä.
Jos ihmisellä on akuutti tulehdussairaus ei Rosen hoitoa suositella. (esim. akuutissa vaiheessa olevat syöpäsairaudet).
Huume- ja alkoholiriippuvuus on este hoidolle. Henkilöiden jotka ovat olleet riippuvaisia alkoholista tai huumeista, tulisi olla käyttämättä näitä aineita muutaman vuoden ajan ennenkuin tulevat Rosen-hoitoon. Asiasta kannattaa keskustella Rosen-terapeutin kanssa etukäteen.

Rosen-terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus.